عضویت در پایگاه بسیج کارکنان و یا تبدیل وضعیت از عادی به فعال

۰۲ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۹ کد : ۱۱۲۹ بسیج کارکنان
تعداد بازدید:۴۱۹
به اطلاع می رساند در صورتی که خواستار عضویت در پایگاه بسیج کارکنان واحد دماوند ، تبدیل عضویت از عادی به عضویت فعال ، تعویض یا دریافت کارت بسجی فعال می باشید در اسرع وقت ه پایگاه و یا اداره امتحانات مراجعه نمایید و یا با داخلی 2234 تماس حاصل نمایید.
عضویت در پایگاه بسیج کارکنان و یا تبدیل وضعیت از عادی به فعال
به اطلاع می رساند در صورتی که خواستار عضویت در پایگاه بسیج کارکنان واحد دماوند ، تبدیل عضویت از عادی به عضویت فعال ، تعویض یا دریافت کارت بسجی فعال می باشید در اسرع وقت ه پایگاه و یا اداره امتحانات مراجعه نمایید و یا با داخلی 2234 تماس حاصل نمایید.

با تشکر
بسیج کارکنان شهید بهنام واحد دماوند

نظر شما :