قابل توجه همکارن محترمی که تا کنون تقاضای عضویت خود را اعلام ننموده اند

۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۴ کد : ۱۱۳۲ بسیج کارکنان
تعداد بازدید:۳۶۷
آخرین مهلت جهت عضویت عادی در سال 1393 تا تاریخ 20 اسفند ماه و به منظور عضویت فعال ...
به اطلاع  همکارن محترمی که تا کنون تقاضای عضویت خود را اعلام ننموده اند می رساند، آخرین مهلت جهت عضویت عادی در سال 1393 تا تاریخ 20 اسفند ماه و به منظور عضویت فعال 25 اسفند ماه خواهد بود.
عزیزانی که خواستار عضویت فعال می باشند می بایست 72 ساعت در حلقه های صالحین شرکت نموده باشند و عزیزانی که دارای عضویت عادی می باشد پس از 18 ساعت دوره حلقه های صالحین عضوریت آنها تثبیت می گردد.
لذا توصیه می شود در حلقه های صالحین پایگاه شرکت نمایید.

با تشکر
نیروی انسانی پایگاه شهید بهنام

نظر شما :